Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

 

Fàilte gu duilleag - dhachaidh

Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Welcome to Largs Gaelic Choir's Home Page

Prow home NAC logo

Largs Gaelic Choir

is proud to be supported by

North Ayrshire Council