Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Green grow the rashes o

All Parts Soprano Alto Tenor Bass

Choir only sings the chorus

Back to Song Files