Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Our Committee

Marna Howie

Ionmhasair

Treasurer

 

 

 

 

 

 

Ruth Gregory

Leabhraiche

Librarian

 

 

 

 

 

 

Phyllis Khanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Ann McCord

 

Marianne Cain

Rùnaire

Secretary

 

 

 

 

 

 

Fiona Parker

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaine McArthur

Annette Biggar

Cathraiche

Chairperson

Ar Comataidh

Fiona Elaine McArthur Annette2 Marna Phyllis2 Mari Ann2 Mariann2